اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مشهد