شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مشهد