دژنکتورهای خلا یکی از تجهیزات فشار متوسط برای سوئیچ­گیر (تابلو)های با عایق هوا هستند. دژنکتورهای خلا توانایی بالایی در خاموش کردن قوس هایی دارند که ممکن است در هنگام باز و بسته شدن ایجاد شوند. به همین دلیل در سیستم های فشار متوسط و فشار قوی به عنوان یک محیط اطفاء و ایزوله قوس کاربرد وسیعی یافته است.

This post is also available in: English