دژنکتورهای 170 کیلوولت، 4000 آمپر، 50 کیلوآمپر برای ترانسفورماتور و خط، که تولید و تست‌های نوع آن در سال 2020 به طور کامل و موفقیت‌آمیز انجام شده است، جایگاه خود در سیستم‌های انرژی ولتاژ بالا را پیدا کرده‌اند.

دژنکتورهای آستور که برای اولین بار در سال 2020 در ترکیه تولید شده‌اند، در سیستم انتقال استفاده خواهند گردید. از این دژنکتورها به صورت گسترده در سیستم انتقال و کارخانه‌های تولیدی استفاده می‌شود. در حال حاضر، مدیران و تیم فنی TEIAS (شرکت انتقال برق ترکیه) نمونه این دژنکتورها را چک می‌کنند و در حال اتمام بازرسی این تجهیزات براساس استانداردها می‌باشند. در ادامه، از این دژنکتورها در پست‌های TEIAS برای سیستم انتقال استفاده خواهد شد. تمام تست‌های اتصال کوتاه، ولتاژ بالا و تست‌های نوع قطع‌کننده‌های آستور در خارج از ترکیه، آزمایشگاه‌های CESI و ایتالیا، کامل شده است. مفتخر هستیم که دژنکتور‌های آستور را به کل دنیا معرفی کنیم.

This post is also available in: English