ژنراتورهای سیار

ژنراتورها را می­توان ­با تریلرهایی برای استفاده سیار تولید کرد. لاستیک­ها امکان حرکت آسان در محلی که برق مورد نیاز است را فراهم می­کنند. این مجموعه ژنراتورها را می­توان در کاربردهایی مانند برج روشنایی، صنایع نظامی، ساختمانی و غیره استفاده کرد.